rauši, pīradziņi
tiek cepti pēc labākajām
tautas tradīcijām